Záruční podmínky

Záruční podmínky u všech myček

Záruka na myčky v rozmezí 1 až 2 roky dle výrobce, bude uznána pouze v případě, že používáte a odebíráte námi dodávanou chemii značky Argon, nebo Galaxy, na kterou jsou tyto myčky seřízeny. V opačném případě Vám záruka nemusí být uznána. 

Dále, pokud je tvrdost vody vyšší než 5 pH, musí být myčka připojena přes změkčovač vody, který je obsluha povinná regenerovat. V případě že podmínky nedodržíte, závady s tímto spojené (zavápnění, apod.) nebudou uznány na záruční opravu.

Záruční a pozáruční servis

Servis je v dnešní době pokročilých technologií důležitější než kdy dříve. Záruční servis, případné pravidelné servisní prohlídky a pozáruční servis, zajistí, že Vaše zařízení bude podávat bezvadné výkony po celou dobu jeho životnosti. Proškolení profesionálové provádějící servis jsou u nás samozřejmostí.

Pro restaurace, hotely, prodejny apod. nabízíme servis a opravy chladicích a mrazicích zařízení (chladničky, mrazničky, výrobníky ledu, chladicí/mrazicí boxy....).

Závady na které se nevztahuje záruka 

A jsou způsobeny například:

 • Neodborným či neautorizovaným zásahem
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • Pokud byla provedena neodborná instalace, instalaci provedla osoba, nebo firma, která neměla patřičná oprávnění a instalace nebyla provedena přesně v souladu s technickou dokumentací přístroje.
 • Závady vzniklé nedodržením provozních podmínek uvedených v návodu či manuálu, špatným čištěním či zavápněním
 • Závady vzniklé zanedbáním pravidelné údržby.
 • Závady vzniklé použitím neschválené a nevhodné čistící chemie.
 • Závady vzniklé zavápněním z důvodu nezapojení změkčovače vody.
 • Závady vzniklé nesprávnými vstupy energií, nízkým nebo vysokým tlakem vody či plynu, nefunkčností odpadů, přepětím či podpětím elektrické sítě, apod. 
 • Díly rychlého a přirozeného opotřebení a spotřební materiál (těsnění, žárovky, signální diody, řezné nože, klínové řemeny, čistící prostředky, provozní náplně, apod.)
 • Závady vzniklé používáním technologického zařízení k jiným účelům, než pro které bylo konstruováno
 • Závady vzniklé svévolným opravováním a upravováním osobami bez oprávnění.
 • Závady vzniklé umístěním přístroje v prostřední chladnějším než 10°C.
 • Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných jevů  (jako je např. bouřka, požár, přepětí anebo výpadky v síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu nebo cizích předmětů do výrobku aj.)
 • Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, přetržením nebo jiným poškozením přívodního kabelu, konektoru či jiné části výrobku aj.)
 • Na funkční termopojistky a jejich opětovné zapnutí, pojistek pokud toto přímo nesouvisí s jiným dílem, na spotřební materiál, na běžné opotřebení pohyblivých částí